Phim đang chiếu

Lịch chiếu, đánh giá, thông tin và đánh giá điểm Imdb các phim đang chiếu tại rạp
1
0
imdb
Khởi chiếu 04-03-2016
Thời lượng: 0 phút
Sản xuất: Anh
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem
2
7.9
imdb
Khởi chiếu 18-03-2016
Thời lượng: 95 phút
Sản xuất: Trung Quốc
Độ tuổi : Bố mẹ nên xem cùng
3
0
imdb
Khởi chiếu 24-03-2016
Thời lượng: 100 phút
Sản xuất: Việt Nam
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem
0
imdb
Khởi chiếu 25-03-2016
Thời lượng: 0 phút
Sản xuất: Mĩ
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem
7.2
imdb
Khởi chiếu 01-04-2016
Thời lượng: 112 phút
Sản xuất: Mĩ
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem
0
imdb
Khởi chiếu 01-04-2016
Thời lượng: 110 phút
Sản xuất: Trung Quốc
Độ tuổi : Trẻ em không được xem
0
imdb
Khởi chiếu 06-04-2016
Thời lượng: 100 phút
Sản xuất: Việt Nam
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem
0
imdb
Khởi chiếu 08-04-2016
Thời lượng: 114 phút
Sản xuất: Mĩ
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem
7.7
imdb
Khởi chiếu 15-04-2016
Thời lượng: 105 phút
Sản xuất: Mĩ
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem
0
imdb
Khởi chiếu 15-04-2016
Thời lượng: 90 phút
Sản xuất: Việt Nam
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem