Phim đang chiếu

Lịch chiếu, đánh giá, thông tin và đánh giá điểm Imdb các phim đang chiếu tại rạp
1
0
imdb
Khởi chiếu 15-04-2016
Thời lượng: 107 phút
Sản xuất: Mĩ
Độ tuổi : Bố mẹ nên xem cùng
2
0
imdb
Khởi chiếu 15-04-2016
Thời lượng: 113 phút
Sản xuất: Anh
Độ tuổi : Trẻ em không được xem
3
0
imdb
Khởi chiếu 22-04-2016
Thời lượng: 95 phút
Sản xuất: Việt Nam
Độ tuổi : Trẻ em không được xem
0
imdb
Khởi chiếu 27-04-2016
Thời lượng: 146 phút
Sản xuất: Mĩ
Độ tuổi : Trẻ em không được xem
7.9
imdb
Khởi chiếu 06-05-2016
Thời lượng: 115 phút
Sản xuất: Mĩ
Độ tuổi : Trẻ em không được xem
5.5
imdb
Khởi chiếu 06-05-2016
Thời lượng: 98 phút
Sản xuất: Anh
Độ tuổi : Bố mẹ nên xem cùng
6.7
imdb
Khởi chiếu 13-05-2016
Thời lượng: 95 phút
Sản xuất: Mĩ
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem
5.9
imdb
Khởi chiếu 13-05-2016
Thời lượng: 110 phút
Sản xuất: Trung Quốc
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem
0
imdb
Khởi chiếu 20-05-2016
Thời lượng: 0 phút
Sản xuất: Việt Nam
Độ tuổi : Trẻ dưới 13 tuổi không nên xem