logo

Lan Quế Phường 2

Lan Kwai Fong 2 2012

  • Lan Kwai Fong 2-screenshot-1 Lan Kwai Fong 2-screenshot-2 Lan Kwai Fong 2-screenshot-3 Lan Kwai Fong 2-screenshot-4 Lan Kwai Fong 2-screenshot-5
  • Lan Kwai Fong 2-screenshot-6 Lan Kwai Fong 2-screenshot-7
Lan Quế Phường 2

R

Trẻ em không được xem

Lan Kwai Fong 2 - Lan Quế Phường 2 IMDb 4.6 / 10

Tìm hiểu thêm

Lan Kwai Fong 2 - Lan Quế Phường 2 Lan Kwai Fong 2 - Lan Quế Phường 2 Lan Kwai Fong 2 - Lan Quế Phường 2 Lan Kwai Fong 2 - Lan Quế Phường 2
Thể loại:

Tâm lý

Đạo diễn: Tiễn Quốc Vĩ
Quốc gia: Trung Quốc
Chia sẻ: Facebook Twitter
Các diên viên tham gia:
|
Nội dung tóm tắt:
Lan Quế Phường 2 là câu chuyện xoay quanh một nhóm bạn trẻ mà cuộc sống cuồng say trong tiếng nhạc DJ ở các pub, những cuộc vui chơi thâu đêm cùng những mối tình một đêm của lớp trẻ Hồng Kông ở thế kỷ 21...
Nội dung:
Lan Quế Phường 2 là câu chuyện xoay quanh một nhóm bạn trẻ mà cuộc sống cuồng say trong tiếng nhạc DJ ở các pub, những cuộc vui chơi thâu đêm cùng những mối tình một đêm của lớp trẻ Hồng Kông ở thế kỷ 21...
Like: