logo

Thái sư Trần Thủ Độ

Thái sư Trần Thủ Độ 2013

Xem trailer Thái sư Trần Thủ Độ - Thái sư Trần Thủ Độ
Thái sư Trần Thủ Độ

20 tập

Thái sư Trần Thủ Độ - Thái sư Trần Thủ Độ IMDb 0 / 10

Tìm hiểu thêm

Thái sư Trần Thủ Độ - Thái sư Trần Thủ Độ Thái sư Trần Thủ Độ - Thái sư Trần Thủ Độ Thái sư Trần Thủ Độ - Thái sư Trần Thủ Độ Thái sư Trần Thủ Độ - Thái sư Trần Thủ Độ
Thể loại:

Lịch sử

|

Tâm lý

Đạo diễn: Đào Duy Phúc
Quốc gia: Việt Nam
Chia sẻ: Facebook Twitter
Các diên viên tham gia:
|
Nội dung tóm tắt:
Phim Thái sư Trần Thủ Độ là câu chuyện xảy ra từ biến động náo loạn Thăng Long năm 1210 đến thời kỳ gia đình Trần Lý (gồm hai con Trần Thừa, Trần Tự Khánh và cháu ruột là Trần Thủ Ðộ) cùng Tô Trung Từ phò thái tử Sảm chiếm lại Thăng Long, giúp thái tử Sảm lên ngôi vua, trở thành vua Lý Huệ Tông.
Like: